อนุทิน 101162 - ศรีแสงธรรม

โครงงานสิ่งประดิษฐ์ "พลังงานไฟฟ้า จากการ Recycle แผงโซล่าเซลล์ และแบตเตอรี่เก่า" วันนี้ได้รางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับหนึ่ง และยังมีอีกคือ โครงงาน "โอ่งนางฟ้า" ก็ได้รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง,มารยาทไทย ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย ก็ได้รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง,ผลงานแกะสลักก็ได้อีกเหรียญทอง,สุดท้ายเล่านิทานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นม.4 ก็ได้เหรียญทอง รวมแล้วงานแข่งขันทักษะวิชาการ 54 นี้ รวมแล้วโรงเรียนศรีแสงธรรม ได้ 6 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง ผลงานแห่งความสำเร็จครั้งนี้ต้องขอบคุณ คณะครูทั้งหลายที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจ และนักเรียนที่รักยิ่งทั้งหลาย ที่เสียสละแรงกายแรงใจทุกท่านจนประสบความสำเร็จในวันนี้

เขียน 16 Nov 2011 @ 17:16 () แก้ไข 16 Nov 2011 @ 17:21, ()


ความเห็น (0)