อนุทิน 101005 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๒๐๖๓ |

วันนี้สอนทำสถิติติดต่อกันยาวนานถึง ๖ ชั่วโมงกว่า ๆ ตั้งแต่เที่ยงวันจนถึงหกโมงเย็น ... เป็นรายวิชาเดีียวกัน แต่คนละหมู่เีรียน ... กระบวนการเก็บตกงานที่ผ่านมา เริ่มเข้าเนื้อหาบทแรก และวัดกระบวนการ "คนมีคุณค่า" ...

มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ภาคเรียนหน้าต้องปรับปรุง อาจจะต้องเลือก Concept ใด Concept หนึ่งเอาไว้ แล้วปล่อย Concept ต่อไปในคาบหน้า แต่ต้องจัดสรรให้ดีกว่านี้

ที่มหาวิทยาลัย ไม่สามารถสอนได้ตั้งแต่่สัปดาห์แรก ต้องปล่อยจนถึง สัปดาห์ที่สาม เพราะยอดของนักศึกษาที่มาลงทะเบียนไม่นิ่งสักที

เขียน 12 Nov 2011 @ 18:49 ()


ความเห็น (0)