อนุทิน 101002 - มะปรางเปรี้ยว

บทเรียนการอบรม : หลายๆ ครั้งที่ได้เป็นวิทยากรหรือผู้ช่วยวิทยากรอบรมการใช้งานระบบ จะได้เห็นว่าผู้เข้าร่วมอบรมส่วนใหญ่ให้ความสนใจไปที่คอมพิวเตอร์แล้วอินเทอร์เน็ต และจะพลาดข้อมูลการแนะนำระบบจากวิทยากร

เช่นเดียวกันกับ การสอนนักเรียน นักศึกษา ในห้อง Lab คอมพิวเตอร์ ซึ่งความสนใจบทเรียนจากผู้สอนก็จะลดลงเช่นกัน เพราะนักเรียนสนใจแต่หน้าคอม

จากประสบการณ์ตัวเอง ด้วยการอบรม Share.psu.ac.th ครั้งล่าสุด จึงต้องให้ผู้เข้าร่วมอบรมงดเปิดคอม แต่ก็ยังมีบางส่วนเปิดใช้งานอยู่ แต่ก็น้อยลงกว่ารอบแรก และพยายามจัดกระบวนการให้ได้คิด ได้มีส่วนร่วมพูดคุย จากนั้นจึงเชื่อมโยงไปสู่การทดลองใช้งานด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งก็จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมอบรมสนใจในข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานระบบมากยิ่งขึ้น

เขียน 12 Nov 2011 @ 18:03 () แก้ไข 12 Nov 2011 @ 18:03, ()


ความเห็น (0)