อนุทิน 100918 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๒๐๕๖ |

กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเขตพื้นที่ภัยพิบัติหนาว ออกมาแล้วเป็นพื้นที่แรก

คือ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เพราะอุณหภูมิลดลงต่ำกว่า ๑๕ องศาเซลเซียส ๓ วันติดต่อกันแล้ว

ส่วนเขตเฝ้าระวัง มีอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

เขียน 10 Nov 2011 @ 18:00 ()


ความเห็น (0)