อนุทิน 100881 - ดอกหญ้าน้ำ

(5) ฝนตกวันลอยกระทงที่เชียงใหม่ แต่ภาคกลางน้ำยังท่วมอยู่เลย สู้ ๆ ค่ะทุกคน

เขียน 09 Nov 2011 @ 20:47 () แก้ไข 09 Nov 2011 @ 20:49, ()


ความเห็น (0)