อนุทิน 100880 - นาง...มณีวรรณ ตั้งขจรศักดิ์

[email protected]อ.สุจิตรา ธนานันท์ การเรียนรู้เรื่องการนำเสนอการเตรียมงาน เรื่องLO นับว่าใช้เวลากับมันมาก เพราะการจะทำความเข้าใจความหมายของวินัยทั้ง5 ของPeter senge แล้วสื่อสารให้คนฟังเข้าใจได้อย่างซาบซึ้งนั้นไม่ง่ายเลย แต่กลุ่มเราก็ผ่านไปได้ด้วยดี พร้อมคำชมจากอาจารย์ ชนิดให้คะแนน 300(จากคะแนนเต็ม500) และวานนี้อ.โทรหาบอกว่าเขียนสคริป(ตอบข้อสอบอาจารย์)ได้ดีขอไปเป็นตัวอย่างให้คนอื่นเพื่อการเรียนรู้ ยิ่งปลึ้ม เพราะเราทำงานหนักและเข้าใจมันนั่นเอง บทเรียนครั้งนี้คือ ทำอะไรด้วยความเข้าใจ+ตั้งใจ ผลลัพธ์ ก็ดีด้วย

เขียน 09 Nov 2011 @ 19:53 ()


ความเห็น (0)