อนุทิน 100824 - หนูรี

หนูรี

เมื่อเช้าเพิ่มอนุทินที่ช่องทางเพิ่มอนุทินหน้าแรกไม่ได้เหมือนกัน พิมพ์เสร็จโพสต์ ระบบแจ้งว่า กรุณาใส่ข้อความ

เขียน 08 Nov 2011 @ 15:15 () แก้ไข 08 Nov 2011 @ 15:40, ()


ความเห็น (1)

ลองใช้ทั้ง web browser  IE 9 และ Google Chrome ไม่สำเร็จเช่นกัน หากเลือกใช้เครื่องมือจัดการข้อความ  ^__^