อนุทิน 100785 - ดร.นพ. กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์

ศปภ ควรเผยแพร่เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อแสดงความโปร่งใส

เขียน 07 Nov 2011 @ 07:37 () แก้ไข 07 Nov 2011 @ 09:10, ()


ความเห็น (0)