อนุทิน 100751 - โสภณ เปียสนิท

 แต่เมื่อใดที่นำน้ำไปฉีดพ่นหรือเกิดฝนตกลงมาเพลี้ยแป้งเหล่านี้ก็จะหายไปเอง โดยไม่ต้องใช้สารเคมี  

เขียน 05 Nov 2011 @ 22:46 ()


ความเห็น (0)