อนุทิน 100712 - กิตติพงศ์ พลเสน

ถ้าเราเปลี่ยน “คำด่า” มาเป็น “ข้อมูล” บางที่เราอาจจะได้เรียนรู้ และทำให้ผู้ไม่รู้ได้เข้าใจมากขึ้น

เขียน 04 Nov 2011 @ 14:09 () แก้ไข 04 Nov 2011 @ 14:56, ()


ความเห็น (0)