อนุทิน 100709 - ลำดวน

  ติดต่อ

เราเตรียมคนไทย ให้รู้เรื่องประชาคมอาเซี่ยนมากพอหรือยัง... เด็กไทยทราบหมดทุกคนหรือไม่ว่า ปี ๒๕๕๘ การเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพ ๗ อาชีพ คือ แพทย์ วิศวกรรม พยาบาล ทันตแพทย์ สถาปัตยกรรม นักบัญชี การสำรวจ สามารถเคลื่อนย้ายไปทำงานได้อย่างเสรีในกลุ่ม ๑๐ ประเทศในประชาคมอาเซี่ยน เด็กไทย คนไทยพร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงนี้หรือยัง...หน่วยงาน องค์กร ที่เกี่ยวข้องพัฒนาให้คนไทยได้รู้เรื่องนี้เพียงพอหรือยัง....
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)