อนุทิน 100689 - นาง นาถธิดา ปัญญาคม

  ติดต่อ

การทำงานทุกอย่างถ้าขาดจุดยืนของตนเองแล้วย่อมจะเจอแต่จุดจบการทำงานที่มีจุดยืนย่อมนำมาซึ่งแนวทางแห่งความสำเร็จมีกำลังใจในการทำงานถึงแม้จะได้ผลไม่เต็มที่แต่ก็ยังดีที่มีกำลังใจที่จะทำเราควรเป็นผู้สร้างในสิ่งที่ไม่เป็นผลกระทบกับบุคคลอื่นสร้างในสิ่งที่ดีสร้างในสิ่งที่ไม่ทำให้ตัวเองและคนรอบข้างเดือดร้อนคิดดีทำดีพระเจ้าคงเห็น
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (1)

สวัสดีครับ อาจารย์นาถธิดา

ยินดีที่ได้รู้จักนะครับ ถึงจะเป็นบันทึกที่สั้นๆ แต่ตรงกับความเชื่อตลอดชีวิตการทำงานของผม เห็นด้วยอย่างยิ่งครับกับสิ่งที่อาจารย์แบ่งปัน จุดยืน อุดมการณ์ จิตวิญญาณ มีอยู่ในมนุษย์ทุกคน แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะรับรู้ในสิ่งที่มีอยู่นี้ได้ทั้งหมด บางคนตั้งแต่เกิดจนจากไปยังไม่มีโอกาสรับรู้ได้ด้วยซ้ำ

ขอบคุณที่เปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับ มีโอกาสจะแวะเข้ามาแลกเปลี่ยนอีกนะครับ