อนุทิน 100685 - ดร. ภิญโญ รัตนาพันธุ์

B = Best Practice. มีหลายคนบอก AI. คือ best practice. ครับ. ต้องตอบว่าใช่ส่วนหนึ่ง. aI. คือกระบวนการค้นหาร่วมกัน. ว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุด. ที่เป็นสาเหตุให้ระบบเดินไปด้วยดี. โดยการค้นหาประสบการณ์ที่ดีที่สุด. หรือพีคเอ็กพีเรียนต์ (Peak Experience). ผ่านกระบวนการถามหรือสังเกตครับ. ประสบการณ์ที่ว่าจาก AI. นั้นมักเป็นเรื่องเล็กๆที่คาดไม่ค่อยถึง แต่best practice. ที่เราเห็นพูดๆกันอยู่มักจะดูยิ่งใหญ่ครับ เป็นบริษัทดีๆ. แต่Best Practice แบบAI. อาจเกิดที่ใดก็ได้ เช่นร้านขายยาเล็กๆ. บ้านเราเอง. ก็ได้.

เขียน 03 Nov 2011 @ 10:50 ()


ความเห็น (0)