อนุทิน 100670 - ครูปอ

เมื่อวานนี้...เราขอเชิญคุณครูที่โรงเรียนพบปะร่วมปรึกษางาน เวลา 9.00 น.  โดยเน้นตรงเวลา  เนื่องจากโรงเรียนหยุดในภาวะน้ำท่วม  เนื้อหาการปรึกษางานคือการเตรียมพร้อมการประเมินภายนอกรอบสาม  โดยได้จัดเอกสารคู่มือการประเมินของสมศ.  และแบบฟอร์มง่าย ๆ  แล้วมาทำความเข้าใจร่วมกัน....โดยให้มองภาพอย่างคร่าว ๆ ก่อนเพื่อปูพรมอย่างค่อยเป็นค่อยไป  ค่อย ๆ ปรับความคิด ปรับลดความกังวลใจ  ให้แนวคิด แนวการทำงานแบบง่าย ๆ แต่ได้ประโยชน์  นำงานที่ทำแล้วและกำลังทำมาเรียงร้อยให้สอดรับกับตัวบ่งชี้  เมื่อวานพูดคุยกันใช้เวลา 2 ชั่วโมง  คุยได้ห้าตัวบ่งชี้ วันนี้จะคุยต่ออีก  ณ ที่นี้ ไม่มีผู้บริหารร่วมปรึกษางาน.....เพราะท่านยกนี้งานให้เรา...เราได้กำไร...ต่อไปเราตั้งใจจะนำสิ่งนี้ไปทำงานในวงกว้างเพื่อประโยชน์ต่อราชการ...และหน่วยงานที่เราสังกัด....

เขียน 03 Nov 2011 @ 04:57 ()


ความเห็น (0)