อนุทิน 100658 - ♥อุ้มบุญ♥

1-3 พฤศจิกายน 2554 ร่วมกิจกรรมการตรวจเยี่ยมบูรณาการระหว่างทีม IC RM ENV HPH เพื่อหาโอกาสพัฒนาในปี 2555 ในทุกๆหน่วยงาน ส่งเสริมการพัฒนางานประจำด้วยงานวิจัย R2R ค้นหา RM ส่งเสริมการใช้ LEAN ในการขจัดสิ่งสูญเปล่า ให้กำลังใจด้วยการฝึกการทำ AI การลงหน้างานเป็นทีมทำให้เห็นข้อติดขัด นำมาเป็นประเด็นพัฒนา

เขียน 02 Nov 2011 @ 21:55 ()


ความเห็น (0)