อนุทิน 100655 - panchatan

panchatan
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

คนงานส่งข้อเรียกร้องขอขึ้นค่าแรงต่อฝ่ายบุคคลโดยให้เหตุผลว่า 

  1. เป็นผู้ใช้แรงงาน
  2. ทำงานในที่ลึกมาก
  3. ต้องสอดศีรษะเข้าไปก่อนทุกครั้งที่ทำงาน
  4. ไม่มีวันหยุดสุดสัปดาห์และไม่เคยหยุดในวันนักขัตฤกษ์
  5. ทำงานในที่มีสภาวะแวดล้อมอับชื้น
  6. ทำงานในที่มืดและไม่มีอากาศถ่ายเท
  7. ทำงานในที่ร้อนอบอ้าว
  8. ไม่เคยได้รับค่าล่วงเวลา
  9. ทำงานที่เสี่ยงกับโรคติดต่อ

ฝ่ายบุคคลปฏิเสธโดยสิ้นเชิงโดยไม่ให้เหตุผล

...เก็บตกข้อมูลนี้มาจากบริเวณอุโมงค์ความรู้ของห้องสมุดเทศบาลนครระยอง  ข้อเท็จจริงไม่ชัดเจนว่า นายจ้างประกอบธุรกิจอะไร หน้าที่ของลูกจ้าง คือ อะไร

เขียน 02 Nov 2011 @ 20:22 ()


ความเห็น (0)