อนุทิน 100629 - รีไซเคิลแมน

"แรง น้ำ และ การเสริมแรงให้น้ำ"

น้ำไหล เพราะมีแรง แรงน้ำ เกิดจากการผลักดันน้ำด้วยน้ำ

แรงน้ำ การไหลตกจาที่สูงลงสู่ที่ต่ำ

แรงน้ำอาจเกิดจากการสั่นสะเทือน การกระเพื่อมของน้ำ ที่จะส่งให้น้ำมีแรง

แรงน้ำเกิดจากลม กระแสลมพัดให้น้ำไหลแรงขึ้น

เมื่อน้ำไม่มีแรง ดันน้ำไม่มีแรง ก็จะเกิดการทับถมของมวลน้ำ เกิดการท่วมขัง

น้ำไร้แรง จึงกลายเป็นน้ำที่นิ่ง

น้ำที่นิ่ง อาจเป็นโอกาสดีที่จะสูบออกได้ง่าย

แต่น้ำที่นิ่ง ไม่มีการไหล ทำให้ท่วมขัง เน่าเสียเพราะขาดอ๊อกซิเจนในน้ำ อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคได้เช่นกัน

การเสริมแรงของน้ำ เพื่อให้น้ำได้ไหลและระบายออกจึงจำเป็นมาก

ควบคู่กับการบำบัด เพื่อให้น้ำมีคุณภาพดีขึ้น

เขียน 02 Nov 2011 @ 08:35 () แก้ไข 02 Nov 2011 @ 09:40, ()


ความเห็น (0)