อนุทิน 100605 - อักขณิช

  ติดต่อ

 

คำพังเพยของไทยในอดีต....."น้ำขึ้น....ให้รีบตัก"
คำพังเพยของไทยในปี 2554....."น้ำท่วม.....ให้รีบอพยพหนี"

  เขียน:  

ความเห็น (0)