อนุทิน 100592 - มะปรางเปรี้ยว

เปลี่ยนแปลงวิกฤตให้เป็นโอกาส <---จึงคิดได้ว่า

  • แปลงจำนวนความล้มเหลวเป็นจำนวนครั้งที่ได้เรียนรู้
  • แปลงจำนวนความกลัวเป็นจำนวนครั้งที่จะได้ลองทำอย่างกล้าหาญ
  • แปลงจำนวนความทุกข์เป็นจำนวนความสุขในมุมมองที่สวยงาม
  • แปลงจำนวนเวลารอคอยที่ยาวนานให้เป็นจำนวนเวลาแห่งคุณค่าของการมีลมหายใจ
เขียน 01 Nov 2011 @ 17:11 ()


ความเห็น (0)