อนุทิน 100570 - Ka-Poom

  ติดต่อ

การดูแล ;

การดูแลผู้เจ็บป่วยทางจิตใจไม่ใช่เรื่องง่าย ... แต่ก็ไม่ยากเกินความเป็นมนุษย์จะพึงเมตตากรุณาต่อกันได้

ความเข้าใจ จะทำให้เราทราบว่าคนหนึ่งคนนั้นผ่านความทุกข์มากมายเพียงใด มากจนเกินขีดความอดทนและทำให้หลุดออกจากสติ จนได้รับการวินิจฉัยเป็นคนไข้จิตเวช

"สติ" คือ ตัวกำกับ...หากจิตหมดสติ...ก็ถือว่าหมดสิ้นการรู้ตัว

"สติ"...คือ เส้นแบ่ง ดีกับบ้า

  เขียน:  

ความเห็น (0)