อนุทิน 100565 - ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

"การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เน้น teach less, learn more  อาจารย์ต้องมีทักษะของการเป็นคุณอำนวย" http://www.gotoknow.org/blogs/posts/466781  

เขียน 01 Nov 2011 @ 09:43 ()


ความเห็น (0)