อนุทิน 100565 - ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

  ติดต่อ

"การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เน้น teach less, learn more  อาจารย์ต้องมีทักษะของการเป็นคุณอำนวย" http://www.gotoknow.org/blogs/posts/466781  

  เขียน:  

ความเห็น (0)