อนุทิน 100558 - โสภณ เปียสนิท

  ติดต่อ

แม้น้ำมากหลากมาปัญหายุ่ง

ท่วมเมืองกรุงแก้ได้ไร้ปัญหา

คนดูแลแก้ไขไร้ปัญญา

เพิ่มปัญหาฝากไว้ไร้คนฟัง

  เขียน:  

ความเห็น (0)