อนุทิน 100558 - โสภณ เปียสนิท

แม้น้ำมากหลากมาปัญหายุ่ง

ท่วมเมืองกรุงแก้ได้ไร้ปัญหา

คนดูแลแก้ไขไร้ปัญญา

เพิ่มปัญหาฝากไว้ไร้คนฟัง

เขียน 01 Nov 2011 @ 08:23 ()


ความเห็น (0)