อนุทิน 1005 - นาย ธรณิศวร์ บุญแข็ง

วันนี้(18 เม.ย.2551) พอจะมีเวลา(แก้ตัว)ลงบันทึกอนุทินในบลอก

เช้ามีประชุมกระทรวงมหาดไทยผ่านระบบวิดีทัษน์ทางไกล กว่าจะเลิกประชุมเกือบบ่ายโมง

สรุปวันนี้

เสนอเรื่อง 6 เรื่อง วิเคราะห์ สรุปประเด็นเพื่อสั่งการ 1 เรื่อง เรื่องลับ 2 เรื่อง เรื่องเสนอเพื่อโปรดทราบ 2 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน 1 เรื่อง(เป็นรายงาน 3 แบบรายงาน ศปก.มท.01 งานยาเสพติด ศปก.มท.02 งานจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล ศปก.มท.03 งานป้องกันและปราบปรามการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

เตรียมดำเนินงานจัดงานสันคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2551 ชื่องาน "วันคุ้มครองผู้บริโภค ก้าวสู่ความพอเพียงและปลอดภัย จังหวัดเพชรบูรณ์" กำหนด 30 เม.ย.-2 พ.ค. 2551 ณ บริเวณหน้าศาลากลางและหอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์

สำรองจ่ายเงินจัดการอบรมแกนนำต่อต้านยาเสพติด รุ่นที่ 2

วิเคราะห์พื้นที่เป้าหมายดำเนินงานห้วง 6 เดือนหลังอย่างละเอียดอีกครั้ง สรุป พื้นที่มีข่าวสาร 23 หมู่บ้าน เป็นเป้าหมายหลัก

ดื่มกาแฟมากเกินไปหรือเปล่า ไม่หลับไม่นอน

พอละ พบกันเมื่อชาติต้องการเด้อ

 

เขียน 19 Apr 2008 @ 03:39 ()


ความเห็น (0)