อนุทิน #100450

  ติดต่อ

อันว่าโลกนี้ มีมาก่อนใผ มาก่อนสิ่งใด ห่อนใผได้สร้าง
ชีวิตตังหลาย มีในโลกว้าง ล้วนสรรพางค์ เกิดเพราะ
โลกเย็นตั๋วลง ดำรงเป๋นเงาะ แกะเหลาะออกได้ เป๋นมา
เถิงก๋าลบัดนี้ ริมีอัตต๋า แข้งอวดจักมา บัญชาโลกกว้าง.

  เขียน:  

ความเห็น (0)