อนุทิน 10043 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

ครั้งหนึ่งเราเคยยกย่องครูให้เป็นพ่อและแม่คนที่สอง
แต่วันนี้เราต้องยกย่อง "สื่อ" ให้เป็นพ่อและแม่อีกคนหนึ่ง ถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่สาม แต่ก็เป็นคนที่ "สำคัญที่สุด"

สื่อดี สารดี ก็ยุ่ง
สื่อชั่ว สารชั่ว ก็ยิ่งยุ่ง

ยุ่งเพื่อสื่อ ยุ่งเพื่อสาร

ยุ่งเพราะสื่อ ยุ่งเพราะสาร

ตัดได้เสียซึ่งสื่อ ถอนได้เสียซึ่งสาร จะพบพาน "ความสงบ"
สุขใดจะเหนือกว่าความนั้นไม่มี...

เขียน 06 Jun 2008 @ 19:50 ()


ความเห็น (0)