อนุทิน 100423 - กิตติพงศ์ พลเสน

สิ่งที่ประชาชนอยากรู้ คงไม่ใช่เพียงเมื่อไหร่จะต้องอพยพ แต่จำเป็นที่ควรจะรู้ด้วยว่า เมื่อไหร่น้ำจะลด และใช้ชีวิตได้เป็นปกติ เพื่อวางแผนชีวิต

เขียน 28 Oct 2011 @ 22:03 () แก้ไข 28 Oct 2011 @ 22:42, ()


ความเห็น (0)