อนุทิน 10041 - ปภังกร Happinesss

กินอิ่มนอนหลับชีวิตสบาย...

คนเดี๋ยวนี้อิ่มยาก "ไม่พอ" อิ่มมาก "แน่น อึดอัด"

นอนก็โหย อิ่มก็โอย

ต้องพอดีถึง "อิ่ม" ต้องปล่อยวางถึง "หลับ"

เขียน 06 Jun 2008 @ 19:27 ()


ความเห็น (0)