อนุทิน 100404 - คนตานี

คนตานี
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง กำหนดวันอีฎิ้ลอัดฮา ประจำปีฮิจเระห์ศักราช 1432

………………

ตามที่ข้าพเจ้า นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนซุ้ลฮิจยะห์ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1432 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เวลาหลังดวงอาทิตยืลับขอบฟ้านั้น ปรากฎว่า ในวันและเวลาดังกล่าว มีผู้เห็นดวงจันทร์

อาศัยอำนาจจุฬาราชมนตรี ผู้นำกิจการศาสนาอิสลามในประเทศไทยและอำนาจตามความในมาตรา 8 (3) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2550 ประกาศว่า วันที่ 1 เดืนอซุ้ลฮิจยะห์ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1432 ตรงกับวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2554 และวันอีฎิ้ลอัดฮา ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1432 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2554

จึงขอประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศได้ประกอบศาสนกิจในวันดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2554

นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี

เขียน 28 Oct 2011 @ 14:35 ()


ความเห็น (0)