อนุทิน 10040 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

คนนั้นมีชีวิตอยู่ได้เพราะเขามี "ลมหายใจ..."

พระนั้นมีชีวิตอยู่ได้ต้องมี "ศีล..."

  เขียน:  

ความเห็น (0)