อนุทิน #10040

คนนั้นมีชีวิตอยู่ได้เพราะเขามี "ลมหายใจ..."

พระนั้นมีชีวิตอยู่ได้ต้องมี "ศีล..."

เขียน:

ความเห็น (0)