อนุทิน 10040 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

คนนั้นมีชีวิตอยู่ได้เพราะเขามี "ลมหายใจ..."

พระนั้นมีชีวิตอยู่ได้ต้องมี "ศีล..."

เขียน 06 Jun 2008 @ 19:26 ()


ความเห็น (0)