อนุทิน 100399 - กิตติพงศ์ พลเสน

เหมือนนายกฯ จะพูดไว้ดี ขอให้ทำได้จริง พร้อมสนับสนุน ซึ้งขึ้นอยู่กับท่านเอง “ขอให้ถือโอกาสนี้ ใช้น้ำละลายสี (สีแดง เหลือง หลากสี)” (ตามข่าว)

เขียน 28 Oct 2011 @ 12:36 () แก้ไข 28 Oct 2011 @ 12:46, ()


ความเห็น (0)