อนุทิน 100391 - กิตติพงศ์ พลเสน

“ไม่ท้อคะ ไม่ท้อคะ…ไม่ได้ร้องเลย”…..ผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี

เขียน 28 Oct 2011 @ 06:20 () แก้ไข 28 Oct 2011 @ 07:11, ()


ความเห็น (0)