อนุทิน 100390 - กิตติพงศ์ พลเสน

“ให้ประชาชนเตรียมการแบบเผื่อเหลือ ดีกว่าเผื่อขาด“…ศ.(พิเศษ) ธงทอง จันทรางศุ โฆษก ศปภ.

เขียน 28 Oct 2011 @ 06:16 () แก้ไข 28 Oct 2011 @ 07:11, ()


ความเห็น (0)