อนุทิน 100384 - กิตติพงศ์ พลเสน

นักการเมืองมีหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะผู้แทน ปชช. ที่ต้องทำให้ดีที่สุดด้วยความสุจริต ตามที่ให้คำสัตย์ฯ จะสิเหน่หาแบบไม่มีเหตุผลมิเห็นควร

เขียน 28 Oct 2011 @ 00:10 () แก้ไข 28 Oct 2011 @ 01:06, ()


ความเห็น (0)