อนุทิน 100381 - ผู้จัดการสาขากาฬสินธ์ุ / ที่ปรึกษาทางการเงิน นางนพลักษณ์ นพลักษณ์ รัตนศรีลักษณ์

ผู้จัดการสาขากาฬสินธ์ุ / ที่ปรึกษาทางการเงิน นางนพลักษณ์ นพลักษณ์ รัตนศรีลักษณ์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การบริหารการเงิน,ระดมเงินออม(ต้องมีการวางแผนชีวิต กำหนดเข็มทิศทางการเงิน)ให้เป็น.” ธง” ว่าชีวิตจะดำเนินต่อไปอย่างไร?? “เงินทองเป็นเรื่องสำคัญ” จึงต้องมีการวางแผน..เรื่องเงินทอง เพื่อความมั่นคงของชีวิต

เขียน 27 Oct 2011 @ 23:49 ()


ความเห็น (0)