อนุทิน 100381 - ผู้จัดการสาขากาฬสินธ์ุ / ที่ปรึกษาทางการเงิน นางนพลักษณ์ นพลักษณ์ รัตนศรีลักษณ์

  ติดต่อ

การบริหารการเงิน,ระดมเงินออม(ต้องมีการวางแผนชีวิต กำหนดเข็มทิศทางการเงิน)ให้เป็น." ธง" ว่าชีวิตจะดำเนินต่อไปอย่างไร?? "เงินทองเป็นเรื่องสำคัญ" จึงต้องมีการวางแผน..เรื่องเงินทอง เพื่อความมั่นคงของชีวิต
  เขียน:  

ความเห็น (0)