อนุทิน 100377 - พระมหา พระมหานิรันดร์ นิรันดร์ เนาวนิต

สองพันห้าโลกาสิไหวหวัน น้ำสิถ่วมฟ้า ปลาสิแล่นกินดาว ซาวประชาสิจ่มน้ำตายเบิดเกลี้ยง

เขียน 27 Oct 2011 @ 22:59 ()


ความเห็น (0)