อนุทิน 100368 - กศน.เพื่อการเรียนรู้

กศน.ตำบลขามป้อม ได้รวมกับชาวบ้านและวัด จัดประเพณีวันออกพรรษา โดยกศน.ตำบลขามป้อม ได้จัดโครงการบ้านหลังเรียน เข้ารวม โดยใช้ดนตรีไทยประยกต์(โปรงลางเข้ากับดนตรีสากล และมีนักเรียนที่เข้าโครงการฯได้แสดงออกในทางที่ถูกต้อง เพื่อรวมสืบทอดประเพณีวันออกพรรษา โยยมีพระครูปรีชาธรรมาภิวัฒน์เจ้าอาวาสวัดสระโนน บ้านขามป้อม ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ได้สนับสนุนโครงการฯ

เขียน 27 Oct 2011 @ 18:34 ()


ความเห็น (0)