อนุทิน 100361 - panchatan

panchatan
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

พี่น้อง..ได้เวลาเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส ได้เวลาฝึกปฏิบัติธรรมในสถานการณ์จริงแล้ว...

เมื่อน้ำมา...มี(ทรัพย์สิน)มากทุกข์มาก มีน้อยทุกข์น้อย ไม่มีเลยก็ทุกข์ 

  • ทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่ ทุกข์เท่านั้นที่ดับไป นอกจากทุกข์หามีอะไรไม่ 
  • เมื่อเลี่ยงไม่ได้ และต้องเผชิญกับความทุกข์ ...เราต้องฝึกอยู่กับทุกข์อย่างมีสติ ยอมอยู่กับทุกข์ คิดหนีทุกข์ๆก็ตามเราไปตลอด ยิ่งกว่าเงาเสียอีก
  • มีทางเดียวต้องเจริญสติ ยกระดับจิตขึ้นสู่สมาธิ กำหนดรู้ กำลังทุกข์ก็ให้รู้ว่ากำลังทุกข์..ตามดูไปเรื่อยๆ จนกว่าทุกข์จะดับไปเอง
  • ในขณะที่จิตเป็นสมาธิ จิตไม่ส่งออกนอก ทุกข์เข้ามาหาเราเพิ่มขึ้นไม่ได้ เพราะสมาธิเปรียบเสมือนเป็นคันกันน้ำ 
  • สมาธิหยุดการทำงานของสังขารซี่งก็เป็นตัวทุกข์ ดับสังขารเสียได้แม้นขณะใดขณะหนึ่ง ย่อมเท่ากับปิดประตูน้ำได้
  • เปรียบเหมือนว่า น้ำ=ทุกข์, สมาธิ=คันกันน้ำ, สังขาร=ประตูน้ำ

 

เขียน 27 Oct 2011 @ 15:33 () แก้ไข 29 Oct 2011 @ 09:46, ()


ความเห็น (0)