อนุทิน 100312 - Wasawat Deemarn

  ติดต่อ

| อนุทิน ... ๒๐๒๕ |

กำลังอยู่ในห้องภาวิณี คุ้มภูคำ สำหรับการฝึกอบรม เรื่อง การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ นักศึกษาโครงการ ... ปีการศึกษา ๒๕๕๔

นั่งฟังนักศึกษานำเสนองานอยู่ พบว่า หลังการฝึกสอน ๑ ภาคเรียน นักศึกษามีพัฒนาการในพูดนำเสนอหน้าชั้นเรียนมากขึ้น

  เขียน:  

ความเห็น (0)