อนุทิน 100312 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๒๐๒๕ |

กำลังอยู่ในห้องภาวิณี คุ้มภูคำ สำหรับการฝึกอบรม เรื่อง การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ นักศึกษาโครงการ ... ปีการศึกษา ๒๕๕๔

นั่งฟังนักศึกษานำเสนองานอยู่ พบว่า หลังการฝึกสอน ๑ ภาคเรียน นักศึกษามีพัฒนาการในพูดนำเสนอหน้าชั้นเรียนมากขึ้น

เขียน 26 Oct 2011 @ 16:21 ()


ความเห็น (0)