อนุทิน 100286 - กิตติพงศ์ พลเสน

ศปภ. สั่งปลด “เก่ง การุณ” ออกจากผู้ดูแลของบริจาค ความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ของการจัดการของบริจาคที่ไม่ชอบ !!!

เขียน 25 Oct 2011 @ 20:05 () แก้ไข 25 Oct 2011 @ 20:45, ()


ความเห็น (1)

ขอบคุณรัฐบาล