อนุทิน 100265 - Sila Phu-Chaya

Sila Phu-Chaya
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
  • แนวปฏิบัติในการใช้อินเทอร์เน็ตในช่วงอุทกภัย ๒๕๕๔ http://report.thaihotline.org/enews.php?act=sh&Id=NTI%3D
  • มิฉะนั้นอาจเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา  ๑๔   ได้แก่ นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน/โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน เป็นต้น  หรือ เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมหรืออันเป็นเท็จ
เขียน 25 Oct 2011 @ 14:27 () แก้ไข 25 Oct 2011 @ 18:06, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

อ่ะ "กรอบกั้นน้ำ" ;)...