อนุทิน #100265

  ติดต่อ

  • แนวปฏิบัติในการใช้อินเทอร์เน็ตในช่วงอุทกภัย ๒๕๕๔ http://report.thaihotline.org/enews.php?act=sh&Id=NTI%3D
  • มิฉะนั้นอาจเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา  ๑๔   ได้แก่ นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน/โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน เป็นต้น  หรือ เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมหรืออันเป็นเท็จ
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (1)

อ่ะ "กรอบกั้นน้ำ" ;)...