อนุทิน 100261 - prof.kong

prof.kong
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ศึกษาศาสตร์สู่ชุมชน “รวมใจต้านภัยบุหรี่

สาขาวิชาสุขศึกษา ภาควิชาพลศึกษา ได้ให้นิสิตสาขาวิชาสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 จัดโครงการศึกษาศาสตร์สู่ชุมชน “รวมใจต้านภัยควันบุหรี่” ตามนโยบายของท่านคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ที่เห็นความสำคัญของเยาวชน ควรได้มีความรู้ และสร้างความตระหนักในเรื่องพิษภัยของบุหรี่ จึงได้จัดโครงการฯดังกล่าวขึ้น จำนวน 4 ครั้ง • ครั้งที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2554 ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย จ.นนทบุรี

• ครั้งที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2554 ณ โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี

• ครั้งที่ 3 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2554 ณ โรงเรียนมหาสวัสดิ์ ราษฎร์บำรุง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

• ครั้งที่ 4 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2554 ณ โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ เขตบางเขน กทม.

ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ และสนับสนุนสื่อจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ http://ped.edu.ku.ac.th/new/activity/14102011/index.php

เขียน 25 Oct 2011 @ 13:47 ()


ความเห็น (0)