อนุทิน 100245 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๑๘๕. การพัฒนาเครือข่ายเพื่อสื่อสาร ระดมพลังความร่วมมือ และประสานงานเฉพาะกิจ

พื้นที่ปริมณฑลกรุงเทพฯฝั่งตะวันตก รวมไปจนถึงพื้นที่กลุ่มจังหวัดลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กลอง นับแต่สุพรรณบุรี กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เหล่านี้ ควรมีการเชื่อมโยงข้อมูลพื้นฐานสำหรับติดต่อประสานงานกัน เพื่อเสริมพลังเครือข่ายการจัดการที่มีอยู่แล้ว ให้ยิ่งเป็นกลไกประสานงานและตัดสินใจได้เพียงพอกับสภาพปัญหาที่กำลังเกิดมากขึ้น เครือข่ายที่มีอยู่แล้วที่ทำงานเชิงประเด็นบนลุ่มน้ำท่าจีนแม่กลองทางด้านต่างๆ ที่ควรรวมตัวกันและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันให้ได้มากยิ่งๆขึ้นตามแต่จะเชื่อมโยงกันได้สำหรับการจัดการภาวะวิกฤติจากปัญหาน้ำท่วมที่ยิ่งเพิ่มมากขึ้นก็เช่น เครือข่ายลุ่มน้ำท่าจีนแม่กลอง เครือข่ายประชาคมจังหวัดภาคตะวันตก เครือข่ายกลุ่มต้นน้ำแควและประชาคมจังหวัดกาญจนบุรี เครือข่ายประชาคมนักวิจัยลุ่มน้ำท่าจีนแม่กลอง ผมยินดีร่วมประสานงานและเชื่อมต่อคนกับหน่วยงาน ให้เดินสร้างความร่วมมือต่างๆด้วยกัน ตามกำลังที่จะช่วยกันได้อย่างเต็มที่นะครับ

เขียน 25 Oct 2011 @ 13:01 () แก้ไข 25 Oct 2011 @ 13:27, ()


ความเห็น (0)