อนุทิน 100242 - YiNmEE

YiNmEE
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

10 วิธีคลายเครียดในที่ทำงาน

  1. การปรับเปลี่ยนความคิด เลิกการคิดมาก คิดวนแบบซ้ำๆ เพื่อจะได้ไม่เครียด
  2. ยึดคติ “จิตเป็นนายกายเป็นบ่าว
  3. การรู้จักยืนยันสิทธิของตน จงอย่าเกรงใจผู้อื่นมากเกินไป
  4. รู้จักการตัดสินใจแก้ไขปัญหาอย่างถูกวิธี
  5. การบริหารเวลาอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  6. การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ร่วมงาน
  7. การแสดงอารมณ์อย่างเหมาะสม รู้จักฝึกควบคุมอารมณ์
  8. การพูดอย่างสร้างสรรค์จะช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน
  9. การพักผ่อนหย่อนใจ ทำกิจกรรมคลายเครียดต่างๆ
  10. การออกกำลังกาย เพื่อการคลายเครียดผ่อนคลายความเมื่อยล้า
เขียน 25 Oct 2011 @ 12:30 ()


ความเห็น (0)