อนุทิน 100242 - YiNmEE

  ติดต่อ

10 วิธีคลายเครียดในที่ทำงาน 1. การปรับเปลี่ยนความคิด เลิกการคิดมาก คิดวนแบบซ้ำๆ เพื่อจะได้ไม่เครียด 2. ยึดคติ "จิตเป็นนายกายเป็นบ่าว 3. การรู้จักยืนยันสิทธิของตน จงอย่าเกรงใจผู้อื่นมากเกินไป 4. รู้จักการตัดสินใจแก้ไขปัญหาอย่างถูกวิธี 5. การบริหารเวลาอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6. การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ร่วมงาน 7. การแสดงอารมณ์อย่างเหมาะสม รู้จักฝึกควบคุมอารมณ์ 8. การพูดอย่างสร้างสรรค์จะช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน 9. การพักผ่อนหย่อนใจ ทำกิจกรรมคลายเครียดต่างๆ 10. การออกกำลังกาย เพื่อการคลายเครียดผ่อนคลายความเมื่อยล้า
  เขียน:  

ความเห็น (0)