อนุทิน 100218 - โสภณ เปียสนิท

ประเทศที่มีความก้าวหน้าทางวิทยาการแต่กลับใช้วิทยาการที่เจริญกว่าหลอกคนอื่น ฟังดูอาจไม่ยุติธรรมสำหรับประเทศที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ แต่หากมองเรื่องการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพาณิชย์แล้ว ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจำเป็นต้องมาก่อนโดยไม่สนใจว่าการกระทำดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพผู้ใช้อย่างไร สำหรับเราคนไทยอาจแก้ปัญหาได้โดยการสร้างภูมิคุ้มกันให้มีความรอบรู้เท่าทัน เลือกบริโภคอย่างมีสติและไม่หลงตามโฆษณาชวนเชื่อที่มีการบิดเบือนข้อมูล http://www.gotoknow.org/blogs/posts/465856

เขียน 24 Oct 2011 @ 18:03 ()


ความเห็น (0)