อนุทิน 100207 - ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

การพัฒนาระบบชั้นเรียนออนไลน์ http://Class.in.th เน้นการช่วยลดภาระงานพื้นฐานของผู้สอน ลดภาระงานสอน และลดภาระงานออกเกรดและตรวจการบ้าน เพื่อให้ผู้สอนได้ให้เวลากับนักศึกษามากขึ้นในการพูดคุยและให้คำแนะนำในชั้นเรียน

เขียน 24 Oct 2011 @ 12:10 ()


ความเห็น (0)