อนุทิน 100199 - ครูปอ

  ติดต่อ

เช้าวันใหม่

วันนี้เริ่มต้นใหม่....ต้องติดตามภัยน้ำ่ท่วม...หาทางเตรียมความพร้อมถ้า..แม่และพี่ที่บ้างใหญ่ไม่มีที่อยู่..จะให้มาพักชั่วคราวที่นครปฐมก่อน...ก่อนการเริ่มต้นหลังน้ำลด..

และ

วันนี้ต้อง..ประชุม..วางแผนการทำงานให้กับบุคลากรในโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ..เพื่อให้งานเดินหน้าอย่างดี..ค่อย ๆ ทำ...ครูที่โรงเรียนอายุมากแล้ว..เอาแต่ใจเราก็ไม่ได้...ไม่อยากที่จะได้งานแต่ไม่ได้คน...อยากได้ั้ทั้งคนและทั้งงาน...

  เขียน:  

ความเห็น (0)