อนุทิน 10019 - อ.อาลัม

  ติดต่อ

  • เอารถไปเข้าศูนย์
  • จากนั้นไป มอย. นัดกับ อัดนัน แวสาหะจนท.ที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพของกองกลางและ สนอ.ไว้ ว่าจะไปดูเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  • ดูเหมือนหน่วยงานภายนอกไม่ทราบว่าวันศุกร์-เสาร์ มอย.หยุด มีโทรศัพท์โทรเข้ามาจำนวนมากรวมทั้งโทรสาร
  • ก็เลยได้งานโอเปอเรเตอร์เพิ่มเติมจากที่นัดกันมาทำวันนี้
  • บ่าย ๓ โมงต้องรีบกลับเพราะนัดกับลูกๆว่า จะไปรับที่โรงเรียน

  เขียน:  

ความเห็น (0)