อนุทิน 100180 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

‎”สุนทรียสนทนา เป็นกระบวนการเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่ เพราะเป็นกระบวนการของการลดอัตตาให้เล็กลง เพื่อได้ปัญญาที่ยิ่งใหญ่” > credit :Wijcha Kharupiti จากกลุ่ม the art of facilitator

เขียน 23 Oct 2011 @ 12:30 ()


ความเห็น (0)