อนุทิน 100174 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

“สุนทรียสนทนา” กระบวนการเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่ เพราะเป็นหนทางแห่งสัมมาวาจา เป็นการสร้างปัญญา ยกระดับความเป็นมนุษย์ การเห็นคุณค่าของมนุษย์ การน้อมตน เปิดใจรับฟัง และรับฟังอย่างลึกซึ้ง > credit จาก :คุณรุ่งรัศมี จากกลุ่ม the art of facilitator

เขียน 23 Oct 2011 @ 12:00 ()


ความเห็น (0)