อนุทิน 100174 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

  ติดต่อ

"สุนทรียสนทนา" กระบวนการเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่ เพราะเป็นหนทางแห่งสัมมาวาจา เป็นการสร้างปัญญา ยกระดับความเป็นมนุษย์ การเห็นคุณค่าของมนุษย์ การน้อมตน เปิดใจรับฟัง และรับฟังอย่างลึกซึ้ง > credit จาก :คุณรุ่งรัศมี จากกลุ่ม the art of facilitator
  เขียน:  

ความเห็น (0)