อนุทิน 100171 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

ความยุ่งยากของสุนทรียสนทนา

บางคนต้องการแสดงตนให้คนอื่นเห็น เพราะนั่นเป็นนิสัยของเขา พวกเขาช่างพูดและกลายเป็นดาวเด่น พวกเขาอาจมองตนเองเป็นคนสำคัญเพราะทำให้รู้สึกมั่นคง หรือ เด่นล้ำกว่าคนอื่น

ส่วนคนอื่นๆ อาจไม่มีความภูมิใจในตนเองเช่นนี้ เขามักจะเก็บงำตนโดยเฉพาะในยามเมื่อมีผู้คนโดดเด่น เขากลัวจะทำอะไรโง่ๆ หรือทำเรื่องราวที่ไม่ฉลาดออกไป (เดวิด โบห์ม) > credit จาก :Wijcha Kharupiti จากกลุ่ม the art of facilitator

เขียน 23 Oct 2011 @ 11:35 ()


ความเห็น (0)